by Agnieszka Węgrzyn

 

CONTACT US

Have something to discuss ?

Kim jestem? Lokalną liderką, animatorką, działaczką społeczną wierzącą w społeczeństwo obywatelskie. Jako idealistka, najlepiej odnajduję się w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Wierzę w synergię działań i tę ideę staram się realizować na co dzień.

Dlaczego blog?

Mój blog dla Głogoczowa powstał, aby:

- przybliżać mieszkańcom funkcjonowanie samorządu;

- promować aktywność obywatelską;

- informować mieszkańców o możliwościach realizacji szeroko rozumianych działań społecznych;

- aktywizować mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego.

Kontakt ze mną jest możliwy poprzez adresy e-mail:

agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl oraz aga.wegrzyn@poczta.onet.pl, a także pod numerem telefonu 600 908 803.

O mnie:

Jestem magistrem ekonomii. Od 2014 roku pracuję w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych jako koordynatorka projektów, doradczyni, animatorka wspierająca działania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Skawinie, administratorka generatora konkursów grantowych.  Od roku 2010 jestem radną Rady Miejskiej w Myślenicach. W kadencji 2010-2014 byłam członkinią Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W obecnej kadencji jestem wiceprzewodniczącą Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkinią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W ramach swojej pracy radnej m.in. zainicjowałam utworzenie Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej. Od roku 2011 jestem prezeską Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. W ramach swojej działalności z gospodyniami zajmuję się m.in. takimi projektami jak np. Dom Małopolskich Gospodyń, czy Głogoczów – wieś jak Dzwon.

Moja działalność społeczna w Głogoczowie rozpoczęła się od pracy w Radzie Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie, gdzie w roku szkolnym 2009/2010 byłam przewodniczącą Rady Rodziców, a w latach 2010-2012 zastępcą przewodniczącej. W latach 2009-2012 byłam także członkinią Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. W latach 2015-2017 byłam organizatorką kwesty na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, której celem była zbiórka funduszy na renowację zabytkowych nagrobków. Udało nam się wspólnie uratować cztery pomniki z piaskowca. Z racji swoich przekonać angażuję się wolontariacko m.in. w „Szlachetną Paczkę”, działania Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, Komitetu Społecznego „Głogoczów Razem” i Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, wspieram także lokalne organizacje oraz grupy mieszkańców w działaniach społecznych.

Drop Us a Line